جاذبه های گردشگری نوشهر دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ 12:39
نوشهر در گذشته به نامهای خاچک حبیب آباد و ده نو خوانده میشد و سپس با احداث تاسیسات بندری در سال 1318ه.ش به نوشهر تغییر نام یافت. این شهرستان درای دو بخش مرکزی و کجور است. کجور از مناطق مهم باستانی و مرکز رویان و پایتخت رستمدار بوده است.
جاذبه های گردشگری
بناهای تاریخی: ظلع شمالی خیابان فردوسی مرکز شهر نوشهر: (بنای تاریخی) آسفالت
امام زاده محمد: نوشهر روستای تازه آباد کلیومتر 2بلوار شهید خیریان: (زائر سرا) آسفالت (ثبت:3659)
امام زاده سید علی کیا سلطان خیرود:نوشهر روستای سید علی کیا سلطان.کلیومتر 10نوشهر به نور: (زائر سرا) آسفالت (ثبت:1415)
خضر نبی: نوشهر روستای نیمور کجور با فاصله 70 کلیومتر از نوشهر: (طبیعی) شوسه وخاکی
پارک نوید: مرکز شهر:(طبیعی)آسفالت
امام زاده نبی علوی کلا:نوشهر روستای علوی کلا کلیومتر 35 نوشهر به نور: (زائر سرا)آسفالت
امام زاده طاهر و مطهر هزار خال: کجور کیلومتر 65 روستای هزار خال: (بنای تاریخی) آسفالت (ثبت:1672)
امام زاده دبیر صالحانی: کجور کیلومتر 75 روستای دبیر صالحانی: (بنای تاریخی). آسفالت
امام زاده سرو الدین: حسن آباد  کلیومتر 20 نوشهر به کجور: (بنای تاریخی) آسفالت
ساختمان نیروی انتظامی نوشهر :مرکز شهر: (بنای تاریخی) آسفالت
خرابه شهر کجور: نوشهر روستای کجور کیلومتر 70 نوشهر  (بنای تاریخی) آسفالت
سوته قلعه کجور:  نوشهر روستای کجور کیلومتر 70 نوشهر به کجور (بنای تاریخی) آسفالت
روستای کندلوس: نوشهر روستای کندلوس کیلومتر 60 از نوشهر: (اقامتی پذیرایی کمپینگ گیاهان داروئی) آسفالت
پل دو آب نوشهر روستای حسن آباد کیلومتر 25 نوشهر به کجور (بنای تاریخی) آسفالت
دیو چشمه: نوشهرروستای آستان کرود با فاصله 50 کلیومتری از نوشهر: (اثر طبیعی) آسفالت
جنگل زربین دو آب: نوشهر روستای حسن آباد با فاصله 25 کیلومتری از نوشهر (اثرطبیعی) آسفالت
باغ اکولوژی: نوشهر مرکز شهر (اثر طبیعی) آسفالت
ایستگاه قایقرانی خیرود: نوشهر جنب رستوران حسن چالوسی با فاصله 10 کیلونتری از نوشهر(قایقرانی) آسفالت
پارک نگین: نوشهر میدان کپور چال با فاصله 7کیلومتری از نوشهر (ورزشی.طیعی) آسفالت
کارتینگ دانیال: نوشهر جنب اردوگاه افسران با فاصله یک کیلومتری از نوشهر(ورزشی)آسفالت
غارچلک: نوشهر جنب کاخ ریاست جمهوری با فاصله 15 کیلومتری از نوشهر (طبیعی) شوسه و خاکی (ثبت: 8785)
جاده معدن:چالوس کمربندی جاده معدن با فاصله 5کیلومتر از نوشهر (طبیعی) شوسه  و خاکی
سایت بند پی: نوشهر روستای بند پی با فاصله 10کیلومتری از نوشهر: (طبیعی) شوسه و خاکی
بندر نوشهر: مرکز شهر: (اسکله) آسفالت
پرواز کایت: نوشهر جنب فرودگاه مرکز شهر (هواپیمای تک نفره دو نفره و کایت) آسفالت
پارک های جنگلی( مناطق نمونه گردشگری)
پارک سی سنگان محمد تقی سلطانی. نوشهر سی سنگان با فاصله 30 کیلومتری از مرکز شهر: (اقامتی . پذیرایی آلاچیق طرح دریا)
سد خاکی صلاح الدین کلا: نوشهر صلاح الدین کلا با فاصله 33کیلومتر از مرکز شهر (پذیرایی. آلاچیق. قایقرانی)
محور تاریخی لاشک پول: نوشهر. منطقه کجور. با فاصله 70 کیلومتری از مرکز شهر(اثر تاریخی. مذهبی . طبیعی)
ساحل کورکورسر: نوشهر پلاژ حسینی مرکز شهر: (اقامتی پذیرای شهر بازی طرح دریا)
موسسه تاریخی فرهنگی کندلوس: نوشهر کجور کندلوس با فاصله 60 کیلومتری از مرکز شهر (بافت با ارزش اثر طبیعی تاریخی مذهبی)
موزه ها
موزه کندلوس: نوشهر کجور روستای کندلوسبا فاصله 80 کیلومتری از مرکز شهر: (مردم شناسی. باستان شناسی)                        -3362226                                                  3262229
موزه مردم شناسی : نوشهر روستای کشکسرا جولاده با فاصله 4کیلومتری از مرکز شهر: (مردم شناسی. صنایع دستی)    2123764

نوشته شده توسط michto  | لینک ثابت |